ATLAS RETINOPATII CUKRZYCOWEJ

Książki

Cena:69.00

Atlas zawiera zbiór kolorowych tablic, opisujących najważniejsze zagadnienie i obszary terapeutyczne. Każdej tablicy towarzyszy opis ułatwiający lepsze poznanie danego tematu.

Spis treści:

Anatomia i fizjologia narządu wzroku
Budowa narządu wzroku
Soczewka
Błona naczyniowa i siatkówka
Fotoreceptory
Warstwa barwnikowa siatkówki
Plamka żółta i dołek środkowy siatkówki oka
Naczyniówka i bariera krew-oko
Fizjologia widzenia
Cukrzyca
Cukrzyca: diagnostyka i klasyfikacja
Diagnostyka cukrzycy
Oko w cukrzycy
Retinopatia cukrzycowa
Epidemiologia retinopatii cukrzycowej
Czynniki rozwoj u retinopatii cukrzycowej
Patofizjologia retinopatii cukrzycowej
Klasyfikacja retinopatii cukrzycowej
Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa2
Proliferacyjna retinopatia cukrzycowa
Obrzęk plamki żółtej w retinopatii cukrzycowej
Badanie okulistyczne pacjenta z cukrzycą
Angiografia fluoresceinowa siatkówki w cukrzycy
Optyczna tomografi a koherencyj na
Zapobieganie retinopatii cukrzycowej
Leczenie retinopatii cukrzycowej
Rehabilitacja wzroku w cukrzycy
Piśmiennictwo