ATLAS ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM

Książki

Cena:69.00

Atlas zawiera zbiór kolorowych tablic, opisujących najważniejsze zagadnienie i obszary terapeutyczne. Każdej tablicy towarzyszy opis ułatwiający lepsze poznanie danego tematu.

Spis treści

Wprowadzenie
Anatomia i fizjologia oka
Anatomia gałki ocznej
Błona naczyniowa i siatkówka
Fotoreceptory
Nabłonek barwnikowy siatkówki
Plamka i dołek
Naczyniówka i bariera krew-oko
Nerw wzrokowy i droga wzrokowa
Fizjologia wzroku
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
AMD – informacje ogólne
Czynniki ryzyka AMD
Druzy
Patofizjologia AMD
Klasyfikacja AMD
Wczesne AMD
Średniozaawansowane AMD
Zaawansowane suche AMD
Zaawansowane wysiękowe AMD
Diagnostyka i leczenie AMD
Ocena kliniczna i diagnostyka
Diagnostyka różnicowa
Badania dodatkowe
Angiografia fluoresceinowa siatkówki
Optyczna koherentna tomografia
Leczenie
Leki antyangiogenne (anty-VEGF)
Rehabilitacja wzroku
Piśmiennictwo