ATLAS NIEDOKRWISTOŚCI Z NIEDOBORU ŻELAZA

Książki

Cena:69.00

Atlas zawiera zbiór kolorowych tablic, opisujących najważniejsze zagadnienie i obszary terapeutyczne. Każdej tablicy towarzyszy opis ułatwiający lepsze poznanie danego tematu. 

Spis treści:

Wstęp
Hematopoeza
Hematopoeza w okresie płodowym
Tworzenie się linii komórkek szpikowych
Erytropoeza
Mechanizmy regulacj i erytropoezy
Megakariocytopoeza
Mielopoeza
Tworzenie się komórkowej linii limfoidalnej
Różnicowanie się limfocytów T
Różnicowanie się limfocytów B
Niedokrwistość
Znaczenie żelaza w ustroju
Erytropoeza
Erytropoetyna
Utlenowanie tkanek
Hematoza
Definicja niedokrwistości
Mechanizmy adaptacyj ne ustroj u w przebiegu niedokrwistości
Niedokrwistość z niedoboru żelaza
Występowanie niedokrwistości z niedoboru żelaza
Skutki zdrowotne niedoboru żelaza – I
Skutki zdrowotne niedoboru żelaza – II
Podmiotowe i przedmiotowe objawy niedokrwistości
Rozpoznanie choroby
Możliwości lecznicze
Piśmiennictwo