ATLAS REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW

Książki

Cena:59.00

Atlas zawiera zbiór kolorowych tablic, opisujących najważniejsze zagadnienie i obszary terapeutyczne. Każdej tablicy towarzyszy opis ułatwiający lepsze poznanie danego tematu.

Spis treści:

Wprowadzenie
Układ mięśniowo-szkieletowy
Układ mięśniowo-szkieletowy
Stawy
Stawy wolne. Stawy ruchome
Podstawowa struktura stawu
Rodzaje stawów
Reumatoidalne zapalenie stawów: etiopatogeneza i objawy kliniczne
Choroby autoimmunologiczne
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
Genetyka RZS
Patogeneza RZS I
Patogeneza RZS II
Objawy kliniczne RZS
Zajęcie stawów w RZS
Zajęcie układu oddechowego w RZS.
Zaburzenia hematologiczne w RZS
Zajęcie układu sercowo-naczyniowego w RZS
Guzki reumatoidalne
Zapalenie naczyń w przebiegu RZS
Inne objawy pozastawowe RZS
Przebieg kliniczny i rokowanie
Reumatoidalne zapalenie stawów: diagnostyka i leczenie
Diagnostyka RZS i badania laboratoryjne
Badania obrazowe w RZS
Diagnostyka różnicowa
Cele leczenia RZS
Leczenie farmakologiczne RZS
Leczenie chorób towarzyszących
Piśmiennictwo