ATLAS CHIRURGII TARCZYCY

Książki

Cena:129.00

Atlas Chirurgii Tarczycy to praca znanych i cenionych profesorów laryngologii i anatomii. Duże doświadczenie praktyczne zdobyte podczas pracy w Indiach, znajomość anatomii i wykorzystanie nowoczesnych technik przygotowania i wizualizacji preparatów anatomicznych w połączeniu z tradycyjną chirurgią gruczołu tarczowego – pozwoliły na stworzenie wysokiej jakości atlasu opartego o zdjęcia. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na leczenie operacyjne dużego wola, które zawsze niesie za sobą wysokie ryzyko poważnych powikłań.

Spis treści:
 1. Ocena ruchomości strun głosowych     
 2. Problemy związane z pojedynczym guzkiem tarczycy
 3. Wyznaczenie dolnej granicy gruczołu tarczowego
 4. Ocena położenia zamostkowego
 5. Minimalne wole zamostkowe
 6. Duże wole zamostkowe
 7.  Powierzchowne w chirurgii tarczycy
 8. Ocena przedoperacyjna
 9. Łagodne guzy przesuwające tchawicę
10. Łagodne zmiany przesuwające tchawicę
11. Wyznaczanie miejsca cięcia
12. Zróżnicowanie linii cięcia
13. Nacięcia warstw skóry
14. Poszerzanie cięcia
15. Unoszenie skóry i mięśnia szerokiego szyi
16. Mięsień szeroki szyi
17. Żyła szyjna zewnętrzna
18. Żyła szyjna przednia
19. Żyła szyjna pośrodkowa
20. Warianty anatomiczne żyły szyjnej przedniej
21. Punkty wyznaczające linię środkową
22.  Płat piramidowy i mięsień dźwigacz gruczołu tarczowego
23. Preparacja powięzi głębokiej w linii środkowej
24. Tkanka łączna luźna
25. Unikaj powierzchownych żył torebki
26. Mięśnie podgnykowe
27. Ogólny układ mięśni podgnykowych
28. Mięśnie podgnykowe
29. Znaczenie chirurgiczne pętli szyjnej
30. Preparowanie mięśni podgnykowych
31. Zakres segmentalnego unerwienia przez pętlę szyjną
32. Unerwienie mięśni podgnykowych
33. Pozorna „powięź głęboka”
34. Uniesienie mięśni podgnykowych do góry
35. Dostęp boczny
36. Mobilizacja tylno-boczna
37. Żyła tarczowa środkowa
38. Żyła tarczowa środkowa (krótka, gruba i szeroka)
39. Żyła tarczowa środkowa
40. Anatomia żyły tarczowej środkowej
41. Żyły tarczowe
42. Żyła Kochera
43. „Czwarta” żyła – tzw żyła Kochera
44. Naczynia łączące w okolicy bieguna górnego tarczycy
45.  Szypuła górna tarczycy
46. Biegun górny z szypułą naczyniową tarczycy
47. Tętnica tarczowa górna
48. Gałąź przednia tętnicy tarczowej górnej
49. Uwaga na głos
50. Trójkąt Jolla
51. Żyła tarczowa górna
52. Dodatkowa żyła tarczowa górna
53. Zmiana aksjomatu – znaczenie tętnicy tarczowej dolnej
54. Odgałęzienia tętnicy tarczowej dolnej
55. Powody, dla których należy chronić tętnicę tarczową dolną
56. Tętnica ratująca obie przytarczyce – tętnica tarczowa dolna
57. Tętnica tarczowa dolna zaopatrująca obie przytarczyce
58. Tętnica tarczowa dolna
59. Anatomia nerwu krtaniowego wstecznego
60. Nerw krtaniowy wsteczny (Embriologia-I)
61. Nerw krtaniowy wsteczny (Embriologia-II)
62. Anatomia nerwu krtaniowego wstecznego
63. Nerw krtaniowy wsteczny – trójkąt Beahrsa
64. Trójkąt Beahrsa
65. Rozpoznanie nerwu krtaniowego wstecznego przy stawie pierścienno-tarczowym
66. Nerw krtaniowy wsteczny w rowku tchawiczo-przełykowym za tętnicą tarczową dolną
67. Lewy nerw krtaniowy wsteczny
68. Naczynia łączące przy stawie pierścienno-tarczowym
69. Nerw krtaniowy wsteczny przechodzący 
 pod odgałęzieniami tętnicy tarczowej dolnej
70. Częste warianty przebiegu nerwu krtaniowego wstecznego 
 oraz tętnicy tarczowej dolnej
71. Kluczowe elementy operacji
72. Rozgałęzienia nerwu krtaniowego wstecznego
73. Wczesny podział nerwu krtaniowego wstecznego
74. Rozgałęzienia nerwu krtaniowego wstecznego
75. Podział nerwu krtaniowego wstecznego
76. Niepowodzenia w okolicy stawu pierścienno-tarczowego
77. Nerw krtaniowego wsteczny
78. Guzek Zuckerkandla
79. Guzek Zuckerkandla
80. Staw pierścienno-tarczowy
81. Reguła linii równoległej
82. Nerw kraniowy wsteczny i gałąź tętnicy tarczowej dolnej
83. Więzadło Berry’ego
84. Więzadło Berry’ego – tylne zgrubienie powięzi głębokiej
85. Nerwy i naczynia łączące
86. Nerw krtaniowy niewsteczny
87. Dopływ krwi do przytarczyc
88. Przytarczyce
89. Identyfi kacja górnych przytarczyc
90. Pętla naczyniowa przytarczycy (tętnica tarczowa górna)
91. Pętla naczyniowa przytarczycy (tętnica tarczowa dolna)
92. Pętla naczyniowa (tętnica tarczowa dolna)
93. Pętla naczyniowa (tętnica tarczowa dolna)
94. Trudna identyfi kacja ukrwienia przytarczyc
95. Powięź utrzymuje mikrokrążenie w okolicy przytarczyc
96. Preparacja od strony przyśrodkowej do bocznej
97. Ochrona przytarczyc
98. Tętnica tarczowa dolna
99. Odgałęzienie tętnicy tarczowej dolnej zaopatrujące górny gruczoł 
 przytarczyczny
100. Gałąź wstępująca tętnicy tarczowej
101. Przytarczyce dolne
102. Żyły tarczowe dolne
103. Żyły tarczowe dolne
104. Tętnica tarczowa najniższa
105. Tętnica tarczowa najniższa
106. Przecięcie cieśni
107. Usuwanie cieśni z płatem
108. Odcinek szyjny pnia współczulnego
109. Przewód piersiowy
110. Założenie drenu
111. Całkowita tyreoidektomia z radykalną dyssekcją lewej strony szyi
112. Powrót do kliniki
113. Torbiel przewodu tarczowo-językowego/ Tarczyca ektopowa
114. Wole młodzieńcze
115. Limfocytowe zapalenie tarczycy – choroba Hashimoto
116. Choroby zapalne tarczycy
117. Choroby zapalne tarczycy
118. Guzek autonomiczny (toksyczny)
119. Leczenie chirurgiczne w wolu nadczynnym
120. Choroba Gravesa-Basedowa (nieleczona)
121. Podejrzane guzki
122. Pojedynczy guzek tarczycy
123. Kliniczne czynniki ryzyka w rakach tarczycy
124. Chirurgia tarczycy a czynniki ryzyka
125. Pacjenci niskiego ryzyka
126. Pacjenci pośredniego ryzyka
127. Pacjenci wysokiego ryzyka
128. Pacjenci niskiego ryzyka z guzem niskiego ryzyka
129. Pacjent niskiego ryzyka z guzem wysokiego ryzyka
130. Jednostronne wole wieloguzkowe u pacjenta niskiego ryzyka
131. Obustronne wole wieloguzkowe u pacjentów niskiego ryzyka
132. Duże obustronne wole wieloguzkowe u pacjentów niskiego ryzyka
133. Wole wieloguzkowe u pacjenta wysokiego ryzyka
134. Wole zamostkowe
135. Guz wysokiego ryzyka u pacjenta o wysokim ryzyku
136. Pacjent wysokiego ryzyka z guzem wysokiego ryzyka
137. Rak pęcherzykowy tarczycy
138. Warianty leczenia raka rdzeniastego tarczycy
139. Rak tarczycy u dzieci
140. Rak tarczycy w ciąży
141. Raki anaplastyczne
142. Niedoczynność przytarczyc
143. Technika wszczepiania przytarczyc
144. O czym pamiętać w chirurgii raka brodawkowatego tarczycy
145. Unikaj częściowej operacji
146. Wole wieloguzkowe olbrzymie
147. Znieczulenie zewnątrzoponowe w odcinku szyjnym
148. Znieczulenie do operacji w wolu olbrzymim