ATLAS CUKRZYCA I NADCIŚNIENIENIE

Książki

Cena:59.00

Atlas zawiera zbiór kolorowych tablic, opisujących najważniejsze zagadnienie i obszary terapeutyczne. Każdej tablicy towarzyszy opis ułatwiający lepsze poznanie danego tematu.

Spis treści:

Nadciśnienie i choroby układu sercowo-naczyniowego

Definicja nadciśnienia

Rola układu renina- angiotensyna-aldosteron (RAA) w patogenezie nadciśnienia tętniczego

Klasyfi kacja ciśnienia tętniczego na podstawie jego wartości

Naczyniowe powikłania nadciśnienia

Nefropatia nadciśnieniowa

Cukrzyca związana z nadciśnieniem tętniczym

Układ RAA u pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą

Patofi zjologia nadciśnienia u pacjentów z cukrzycą

Połączenie cukrzycy i nadciśnienia tętniczego jako wyznacznik uszkodzenia nerek

Znaczenie nerek w rozwoj u nadciśnienia u pacjentów z cukrzycą

Badania diagnostyczne oraz leczenie pacjentów z nadciśnieniem i towarzyszącą cukrzycą

Ocena i badania kontrolne u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym

Badania kontrolne u pacjentów z cukrzycą, pomiary glikemii i ciśnienia krwi

Ocena uszkodzenia nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą

Zapobieganie powikłaniom narządowym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą

Niefarmakologiczne metody zapobiegania powikłaniom narządowym

Inhibitory układu RAA

Różnice pomiędzy inhibitorami układu RAA

Bibliografia