ATLAS CHORÓB PRZYTARCZYC I NADNERCZY

Książki

Cena:59.00

Atlas zawiera zbiór kolorowych tablic, opisujących najważniejsze zagadnienie i obszary terapeutyczne. Każdej tablicy towarzyszy opis ułatwiający lepsze poznanie danego tematu.

Spis treści:

Choroby przytarczyc

Anatomia czynnościowa przytarczyc

Synteza i działanie parathormonu

Fizjologia przytarczyc: regulacja homeostazy wapnia

Pierwotna nadczynność przytarczyc

Wtórna nadczynność przytarczyc

Rodzinna nadczynność przytarczyc

Ogólne objawy podmiotowe i przedmiotowe

Objawy podmiotowe i przedmiotowe z układu sercowo-naczyniowego

Choroby nerek związane z nadczynnością przytarczyc

Choroby kości związane z nadczynnością przytarczyc

Powikłania

Rozpoznanie

Postępowanie lecznicze

Progresja i rokowanie w chorobie

Niedoczynność przytarczyc

Choroby nadnerczy

Budowa nadnerczy.

Fizjologia: synteza steroidów nadnerczowych

Regulacja syntezy glikokortykosteroidów

Regulacja syntezy mineralokortykosteroidów

Zespół Cushinga: uwagi ogólne

Etiologia

Obraz kliniczny

Subkliniczny zespół Cushinga

Powikłania

Rozpoznanie

Rozpoznanie różnicowe

Postępowanie lecznicze

Progresja i rokowanie w chorobie