NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT. KOMPENDIUM.

Książki

Cena:69.00

Kompendium ukazuje najnowszy stan badań nad NZJ i jest polską edycją publikacji z serii Fast Facts, cieszącej się uznaniem w wielu krajach anglojęzycznych. Książka jest skierowana zarówno do specjalistów, jak i do wszystkich, którzy w swojej praktyce mogą spotykać się z tą chorobą.

Spis treści:

Wstęp

Etiopatogeneza   

Objawy i powikłania jelitowe

Objawy i powikłania pozajelitowe

Rozpoznanie

Leki stosowane w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit

Zasady postępowania

Postępowanie medyczne we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

Postępowanie medyczne w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Leczenie operacyjne

NZJ u kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych

Rokowanie