ATLAS CUKRZYCY

Książki

Cena:59.00

Atlas zawiera zbiór kolorowych tablic, opisujących najważniejsze zagadnienie i obszary terapeutyczne. Każdej tablicy towarzyszy opis ułatwiający lepsze poznanie danego tematu. 

Spis streści

Budowa i fizjologia trzustki

Trzustka. Budowa i anatomiczna lokalizacja

Anatomia trzustki - szczegóły

Część wewnątrzwydzielnicza trzustki. Wysepki Langerhansa

Insulina

Biosynteza

Kontrola wydzielania insuliny

Interakcja insulina-receptor

Fizjologiczne działanie insuliny

Homeostaza glukozy

Inkretyny

Cukrzyca

Defi nicja i klasyfikacja

Rozpoznanie

Badania przesiewowe

Insulinooporność

Cukrzyca typu 1

Patogeneza cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 2

Inne przyczyny cukrzycy

Cukrzyca ciążowa

Leczenie cukrzycy

Główne zasady leczenia cukrzycy. Zalecenia dla pacjentów z cukrzycą - odżywianie

Zalecenia dla pacjentów z cukrzycą – wysiłek fizyczny

Samokontrola stężenia glukozy we krwi.

Insuliny. Insuliny krótkodziałające

Insuliny o pośrednim czasie działania.

Insuliny długodziałające

Zasady intensywnej insulinoterapii

Pompy insulinowe

Insulinoterapia w cukrzycy typu 2

Powikłania insulinoterapii

Inne leki i sposoby leczenia. Leki zwiększające wydzielanie insuliny

Inne leki i sposoby leczenia. Repaglinid i nateglinid.

Leki o dominującym oddziaływaniu w wątrobie: biguanidy

Inhibitory wchłaniania węglowodanów: inhibitory alfa-glukozydazy

Tiazolidynodiony

Analogi hormonów inkretynowych

Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4(DPP-4)

Inhibitory SGLT2

Powikłania cukrzycy

Kwasica ketonowa cukrzycowa

Stan hiperglikemiczno-hipermolalny

Patogeneza przewlekłych powikłań cukrzycy

Cukrzycowe zmiany w trzustce

Makroangiopatia cukrzycowa.

Mikroangiopatia cukrzycowa

Nefropatia cukrzycowa

Powikłania okulistyczne: retinopatia cukrzycowa.

Neuropatia cukrzycowa

Powikłania kardiologiczne

Powikłania w zakresie kończyn dolnych

Objawy dermatologiczne

Zaburzenia funkcj i przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego

Infekcje u pacjentów z cukrzycą

Zespół stopy cukrzycowej

Cukrzyca i zespół metaboliczny

Bibliografia