ATLAS CUKRZYCY TYPU 2

Książki

Cena:49.00
1

Atlas zawiera zbiór kolorowych tablic, opisujących najważniejsze zagadnienie i obszary terapeutyczne. Każdej tablicy towarzyszy opis ułatwiający lepsze poznanie danego tematu. 

Spis treści:

-Węglowodany

-Metabolizm węglowodanów

-Wysepki Langerhansa

-Wydzielanie i synteza insuliny

-Czynniki fizjologiczne regulujące wydzielanie insuliny

-Inkretyny w homeostazie glukozy

-Definicja cukrzycy

-Klasyfikacja i typy cukrzycy

-Cukrzyca typu 2

-Epidemiologia cukrzycy typu 2

-Czynniki odpowiadające za rozwój cukrzycy typu 2

-Cukrzyca typu 2 - otyłość i czynniki ryzyka

-Patofizjologia cukrzycy typu 2: insulinooporność

-Patofizjologia cukrzycy typu 2: dysfunkcje komórki beta

-Objawy kliniczne cukrzycy typu 2

-Przewlekle powikłania cukrzycy

-Hiperglikemia  i uszkodzenia naczyń

-Hiperglikemia i uszkodzenia dużych naczyń

-Retinopatia cukrzycowa

-Inne cukrzycowe komplikacje oczu

-Nefropatia cukrzycowa

-Etapy postępującej nefropatii cukrzycowej

-Poszczególne aspekty nefropatii cukrzycowej w cukrzycy typu 2

-Pozostałe cukrzycowe komplikacje związane z nerkami

-Wpływ nefropatii na pacjentów cukrzycowych

-Neuropatia cukrzycowa

-Klasyfikacja i typy neuropatii cukrzycowej

-Waskulopatia cukrzycowa

-Choroba wieńcowa a cukrzyca

-Stopa cukrzycowa

-Ostre powikłania cukrzycowe

-Diagnozowanie cukrzycy

-Badania przesiewowe pacjentów zagrożonych cukrzycą

-Cele terapeutyczne dla cukrzycy typu-2

-Cukrzyca typu 2 - zmiana stylu życia

-Cukrzyca typu 2 -  dieta

-Cukrzyca typu 2 – ćwiczenia fizyczne

-Samokontrola poziomu cukru

-Cukrzyca typu 2 - farmakoterapia

-Leki przeciwcukrzycowe a choroby nerek

-Rola linagliptyny w leczeniu cukrzycy typu 2

-Materiały źródłowe