TRENING INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W SCHIZOFRENII

Książki

Cena:69.00
Tak

                Spis treści

Rozdział  1:   Zaburzenia z kręgu schizofrenii: krótka charakterystyka choroby i jej przebiegu

1.1              Charakterystyka objawów

1.2              Epidemiologia i przebieg

1.3              Wskazówki diagnostyczne

Rozdział 2: Profil niepełnosprawności–ograniczenia funkcjonowania poznawczego, poznania społecznego i emocjonalności

2.1       Zaburzenia poznawcze jako przeszkoda w leczeniu

2.2       Zaburzenia przetwarzania emocji i poznanie społeczne jako przeszkody w powodzeniu leczenia i rehabilitacji

2.3      Metody farmakologiczne oraz metody terapii poznawczo-behawioralnej  stosowane w celu poprawy procesów przetwarzania emocji  i poznania społecznego

Rozdział  3: Trening inteligencji emocjonalnej – podstawy empiryczne i obejmujące sesje instrukcje postępowania dla terapeutów

3.1       Formalna struktura sesji i identyfikacja osobistych celów terapeutycznych

3.2       Organizacja czasowa pojedynczej sesji i ćwiczeń pomiędzy sesjami

Rozdział  4: Przebieg poszczególnych sesji

4.1       Przegląd całego treningu

4.2       Uczucie przygnębienia i depresji

4.2.1    Sesja pierwsza: depresja 1

4.2.2    Sesja druga: depresja 2

4.2.3    Sesja trzecia: depresja 3

4.2.4    Sesja czwarta: wspieranie uczuć pozytywnych 1

4.2.5    Sesja piąta: wspieranie uczuć pozytywnych 2

4.2.6    Sesja szósta: wspieranie uczuć pozytywnych 3

4.2.7    Sesja siódma: lęk 1

4.2.8    Sesja ósma: lęk 2

4.2.9    Sesja dziewiąta: lęk 3

4.2.10  Sesja dziesiąta: czas wolny i zainteresowania 1

4.2.11 Sesja jedenasta: czas wolny i zainteresowania 2

4.2.12 Sesja dwunasta: czas wolny i zainteresowania 3

Bibliografia

Załącznik CD ROM (Materiały do sesji)